Een ongeluk is zo gebeurd en Brand & Veiligheid

Dit jaar brengen we, naast de uitgaven voor onze opdrachtgevers, twee eigen projecten uit. “Een ongeluk is zo gebeurd” en “Brand & Veiligheid”. Twee informatieve en vlot-lezende boekjes, met algemene informatie over respectievelijk het kunnen bieden van hulp bij ongelukken en gevaarlijke situaties en het voorkomen van brand; tevens het herkennen van gevaarlijke situaties bij een brand. Wij pretenderen niet dat de uitgaven een compleet naslagwerk of lesboek zijn. Ons doel is lezers te stimuleren om zich aan te melden bij een EHBO-vereniging of zich op te geven voor een reanimatie-cursus en om bewust om te gaan met brandveiligheid en algemene veiligheid in de privé- en bedrijfsomgeving.